STROKOVNI CENTER PLANINA

Planina 211, 6232 Planina, Slovenija, EU

Ustvarjalne dejavnosti omogočajo posamezniku raziskovanje čustev in prepričanj, vplivajo na zmanjšanje stresa, reševanje težav in konfliktov ter prispevajo k dobremu počutju posameznika.

V likovnosti gre za identifikacijo, izčiščenje in udejanjenje, saj življenje v likovnem izdelku nudi razmišljanje na likovni način in odkrivanje samega sebe, ki omogoča obliko pomiritve s svetom in samim seboj (Gorjup, 1999).

Likovno ustvarjanje je način izražanja, ki je otrokom in mladostnikom s čustvenimi, vedenjskimi, kognitivnimi in psiho-somatskimi težavami zelo blizu. S pomočjo likovnega ustvarjanja se sprostijo, učijo se spoznavanja lastnih interesov in potencialov, izboljšujejo motivacijo in koncentracijo, razvijajo ustvarjalnost in abstraktno mišljenje.

Mnogim otrokom in mladostnikom je likovno izražanje zelo blizu tudi zato, ker so med ustvarjanjem lahko sami s svojimi mislimi. Takrat lahko s pomočjo slike prikažejo lastne misli in občutke, tudi tiste ki so preveč boleči, da bi jih izrazili z besedami. Ali kot pove C. Malchiodi (1998), jezik likovne umetnosti, kot so črte, barve, oblike in podobe, spregovorijo na način, na katerega besede ne morejo. Skozi likovno izražanje otroci in mladostniki povezujejo besedno in nebesedno, se učijo prepoznavanja, izražanja in ozaveščanja čustev, krepijo samopodobo, razvijajo domišljijo in ustvarjalnost, zmanjšujejo tesnobo in napetost, vse to pa pomembno prispeva pri osebni rasti in razvoju samostojnosti in avtonomnosti.

V okviru naše likovno-ustvarjalne skupine potekajo ustvarjalne delavnice, na katerih se otroci in mladostniki  v manjši skupini spoznavajo z različnimi materiali, tehnikami risanja, slikanja, prostorskega oblikovanja in izdelovanja raznih dekoracij in nakita. Aktivnosti so prilagojene njihovim zmožnostim ter izbrane skladno s specifičnostmi otroka ali mladostnika oziroma skupine.

Pri tem jih vodi mentor, ki jim pri nebesednem izražanju pomaga, tako da jih usmerja in jim stoji ob strani. Ker se ob sproščanju domišljije sprošča tudi pogovor, mentor ustvarja okolje, v katerem se lahko spontano razvijejo občutljive teme pogovora. Slike spodbujajo pogovor, ta pa se povezuje v globlje doživljanje materialov in podob (McNiff, 1988).

Mentor otroke in mladostnike usmerja pri razvijanju zdrave samopodobe, spoprijemanju z lastnimi čustvi s katerimi se med ustvarjanjem srečujejo ter medosebnimi odnosi v katere vstopajo. Pomaga jim pri spoznavanju in iskanju lastnih zanimanj. 

Pristop k vsakemu otroku oziroma mladostniku je individualiziran, naravnan na njegove potrebe, zmožnosti in želje. Ustvarjamo pogoje za osebno rast ter razvoj samostojnosti in avtonomnosti. Avtonomnost je pomembna lastnost, ki jo pri otrocih/mladostnikih razvijamo in krepimo, na njihovi poti proti deinstitucionalizaciji.

Srečujemo se večkrat tedensko v manjših skupinah. Poleg tega se povezujemo tudi z zunanjimi inštitucijami, kjer razstavljamo svoje izdelke ter si ogledamo razstave drugih ustvarjalcev.

 

Gorjup,  Tomaž.  1999: Likovne  zakonitosti  in  aktivnosti  delovne  terapije.  Ljubljana:

DZS.

Malchiodi, Cathy A. 1998: The Art Therapy Sourcebook. Los Angeles: Lowell House.

McNiff, Shaun. 1988: Fundamentals of art therapy.  Springfield : Charles C. Thomas.

Free Joomla! template by L.THEME

Piškotke uporabljamo za izboljšanje delovanja naše spletne strani. Če vas zanima več o piškotkih, si preberite več informacij.

Sprejmem piškotke

EU Cookie Directive Module Information