STROKOVNI CENTER PLANINA

Planina 211, 6232 Planina, Slovenija, EU

Enota intenzivne deinstitucionalne obravnave


Socializacija je po eni strani individualno osebnostno oblikovanje posameznika oziroma posameznice,  po  drugi  pa  vključevanje  v  družbeni  svet,  razvijanje  družbeno  sprejemljivih,  zahtevanih in/ali pričakovanih vzorcev vedenja (Popit, 2011, str. 48).

Rosenmayerjeva(1981) meni, da je bila socializacija že pred več kot tridesetimi leti razdeljena med tri najpomembnejše socializacijske dejavnike. Ti dejavniki so družina, vrstniki in izobraževalne ustanove in to velja je še danes. Ti trije dejavniki igrajo v življenju otroka oziroma mladostnika različne vloge.

V času ko so otroci in mladostniki nameščeni v našo vzgojno-izobraževalno ustanovo, ima le-ta v njihovem procesu socializacije središčni pomen. Ker je pomemben del socializacije vključevanje otroka oziroma mladostnika v družbeni svet, v okviru EIDO razvijamo kompetence, ki so potrebne za aktivno vključevanje v družbo.

EIDO je program individualnega dela s posameznikom, ki vključuje obiskovanje zunanjih inštitucij, prireditev in dogodkov izven zavoda. Ker prihajajo k nam nameščeni otroci oziroma mladostniki iz različnih primarnih družin in z različnimi predhodnimi izkušnjami v »zunanjem« svetu, naredimo z njimi individualen načrt, ki temelji na njihovih predhodnih izkušnjah, njihovih potrebah in željah. Načrt vključuje dogodke kot so npr. nakupovanje, obiski bank in pošt, plačevanje položnic, obiski knjižnic, kulturnih in športnih dogodkov, itd.

Izvedba načrta se sproti evalvira ter prilagaja. S tovrstnim pristopom otroke in mladostnike pripravljamo na vstopanje v vsakdanje življenje v širši družbi in jih spodbujamo da postajajo aktivni člani družbe v okviru svojih lastnih zmožnosti. Na ta način poizkušamo olajšati njihov prehod in naše institucije v domače okolje oziroma samostojno življenje.

VIRI:

Počkar, M., Andolšek, S., Popit, T., Barle Lakota, A. (2011). Uvod v sociologijo 2, DZS

Rosenmeyer, L. (1981). Aktuelle Probleme del Heimerziehung (str. 13-27), Wien: Jugendamt der Stadt WIen

Free Joomla! template by L.THEME

Piškotke uporabljamo za izboljšanje delovanja naše spletne strani. Če vas zanima več o piškotkih, si preberite več informacij.

Sprejmem piškotke

EU Cookie Directive Module Information