STROKOVNI CENTER PLANINA

Planina 211, 6232 Planina, Slovenija, EU

Svetovanje in mobilna pomoč pri vzgoji

 Intenzivno, strokovno, kompetentno, preventivno delovanje v družinah bi lahko zmanjšalo število nastanitev otrok in mladostnikov v vzgojnih zavodih oziroma preprečilo pojavnost težjih oblik čustvenih in vedenjskih motenj. (Žigon, 2018, str. 2)

Strokovni center Planina (SCP) na podlagi ZOOMTVI nudi otroku ali mladostniku s čustvenimi in vedenjskimi težavami strokovno pomoč, ki obsega:

 • svetovanje vrtcu, šoli ali staršem,
 • priprava strokovnega mnenja,
 • izvajanje mobilne pomoči pri vzgoji,
 • priprava strokovnega poročila mobilnega tima.

Svetovanje:

 • je najmilejša oblika pomoči otrokom/mladostnikom s čustveno-vedenjskimi težavami in njihovim družinam,
 • izvaja se na podlagi pisnega zaprosila vrtca ali šole,
 • vrtec ali šola zaprosilu priložita tudi poročilo, iz katerega je razviden obseg in vrsta pomoči, ki je bila predhodno zagotovljena otroku ali mladostniku,
 • prav tako lahko za svetovanje zaprosijo tudi starši ali skrbniki, centri za socialno delo, regijski centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov ipd.,

Potek svetovanja:

 • svetovanje se prične s prejemom zaprosila s strani vrtca, šole, staršev za pomoč otroku/mladostniku,
 • preuči se primer otroka/mladostnika in se predstavi obliko svetovanja tistemu, ki je zanj prosil,
 • sledi izvajanje svetovanja v vrtcu, šoli, družini,
 • po potrebi se pripravi strokovno mnenje, v katerem se lahko predlaga ustrezno nadaljnjo obliko pomoči otroku/mladostniku in njegovi družini glede na pridobljene ugotovitve.

Prehod iz svetovanja v mobilno pomoč pri vzgoji:

 • Če strokovni center presodi, da svetovanje ne zadošča, ravnatelj strokovnega centra v najkrajšem možnem času oblikuje mobilni tim, v katerem sodelujejo strokovni delavci različnih strok, glede na težave posameznega otroka ali mladostnika.
 • Mobilni tim skupaj z vrtcem ali šolo in starši načrtuje posamezne cilje za premagovanje čustvenih in vedenjskih težav otroka ali mladostnika, izvaja pomoč, spremlja doseganje ciljev ter načrtuje morebitno nadaljnjo pomoč.
 • Mobilni tim po končani obravnavi za vrtec ali šolo pripravi strokovno poročilo.

Prehod iz mobilne pomoči pri vzgoji v bolj intenzivne oblike pomoči SCP

Če pomoč mobilnega tima ne zadošča, mobilni tim v strokovnem poročilu predlaga nadaljnjo pomoč otroku ali mladostniku, in sicer:

 • uvedbo postopka usmerjanja,
 • vključitev v dnevne oblike dela,
 • napotitev v center za zgodnjo obravnavo oziroma za duševno zdravje ali
 • da pobudo pristojnemu centru za socialno delo za obravnavo družine v okviru njegovih pristojnosti.

Vrtec ali šola po izdaji strokovnega poročila z njim seznani starše.

Mobilna pomoč pri vzgoji:

 • je ena izmed oblik dela Strokovnega centra Planina,
 • nudi preventivno, deinstitucionalno in alternativno obliko zavodske vzgoje otroka/mladostnika v njegovem domačem okolju,
 • izvaja intenzivno delo s starši in družino uporabnika.

Poteka tako:

 • na domu kot alternativna vzgojna oblika,
 • kot tudi v obdobju po odpustu uporabnika iz vzgojne institucije v svoje domače ali drugo okolje.

Namen te oblike vzgojnega delovanja je:

 • socialno-pedagoško diagnosticiranje uporabnika,
 • načrtovanje za uporabnika najbolj ustrezno obliko socialno-pedagoške pomoči,
 • izvajanje mobilne pomoči za uporabnika in njegovo družino.

Mobilni vzgojitelj v družini:

 • ima povezovalno in koordinacijsko vlogo med različnimi sistemi pomoči (CSD, šola, družina, zdravstvo ipd.), ki se ukvarjajo z otrokom/mladostnikom,
 • deluje v smeri zmanjšanja ali ukinitve posledic čustveno-vedenjskih težav uporabnika.

Uporabniki mobilne pomoči pri vzgoji so:

 • otroci in mladostniki s čustveno-vedenjskimi težavami,
 • njihove družine,
 • pripravljeni na sodelovanje z mobilnimi vzgojitelji v družini.

Težave otrok in mladostnikov v obravnavi mobilne pomoči so raznovrstne in so pogosto vezane na razvojno obdobje… odklanjanje šole, avto- in heteroagresija, nenavadno (upadajoče) vedenje (čuden govor, neprilagojena komunikacija in vedenje), socialna izolacija pred sovrstniki in s strani sovrstnikov, regresivno vedenje, motnje prehranjevanja in hranjenja, neustrezna higiena in nega telesa, slabe delovne navade, učni zaostanki, učne težave… se soočajo z… uživanjem prepovedanih substanc in pretiranim omamljanjem… beganjem v virtualni svet socialnih omrežij in računalniških igric… s pomanjkanjem delovnih navad, pohajkovanjem in klatenjem, beganjem od doma… osamljenostjo, z učnimi izostanki in učnimi težavami, z anksioznostjo, depresivnimi simptomi ipd. (Žigon, 2018, s. 2)

 

 Viri:

 • Kobolt, A. (2011). Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave. Socialna pedagogika, 15(2), 153-173.
 • Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport. Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih. Javni razpis. Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1537 z dne 16. 4. 2018.
 • Strokovni center Planina (2018). Vzgojni zavod Planina. Pridobljeno s http://www.vz-planina.si/index.php/sc-domov z dne 16. 4. 2018.
 • Žigon, A. (2018). Mobilna pomoč v družini. V M.O. (ur.) in S.J. (ur.), Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Mednarodna konferenca EDUvision. Pridobljeno s: http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov z dne 16. 4. 2018.
 • Telič, J., Radivo, J., Mamić, A., Žigon, A. (2019). Mobilna služba. V Krajnčan, M. (ur.), Celostna obravnava otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi težavami oziroma motnjami v Strokovnem centru Planina (str. 209-219). Planina: Vzgojni zavod Planina.
 • Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI). UL RS št. 200/20.
 • Pravilnik Strokovnega centra Planina. Vzgojni zavod Planina: 2021.   

 

Kontaktni podatki mobilnih vzgojiteljev SCP:

 • Mobilni telefon: 040/664-920, 030/351-217
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Naslov: Svetovanje/Mobilna pomoč pri vzgoji, Vzgojni zavod Planina, Vojkova 6, 6230 Postojna

Free Joomla! template by L.THEME

Piškotke uporabljamo za izboljšanje delovanja naše spletne strani. Če vas zanima več o piškotkih, si preberite več informacij.

Sprejmem piškotke

EU Cookie Directive Module Information